ชาวพรานกระต่ายเกือบร้อยคน บริจาคโลหิต และดวงตา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกำแพงเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมดำเนินโครงการ PEA ใส่ใจทุกชนิดบริจาคโลหิต 10 ล้าน cc.ภายใต้การบริหารของนางจันจิราธัญญาโภชน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้รับมอบหมายภารกิจเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคดวงตาจากประชาชนในเขตพื้นที่ของอำเภอพรานกระต่ายตั้งแต่เช้าวันนี้ มีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตสร้างกุศลเลือดทุกหยดช่วยชีวิตคนจำนวน 94 รายได้จำนวนโลหิตคิดเป็น 4, 2300 cc และในการนี้ได้มีผู้ใจบุญใจกุศลได้มอบบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยจำนวน 4 ราย