ฟิตเต็มร้อย….มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนกว่า 300 คน ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้รับเกียรติจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมเต้นแอโรบิก พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรจากแขวงการทางกำแพงเพชร  มาร่วมออกกำลังกายในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความตื่นตัวในการทำงาน และเรียนหนังสือ

เนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานหรือเรียนกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่มีการเคลื่อนไหว อีกทั้งเทคโนโลยีของการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือในแต่ละวันใช้กันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลให้สุขภาพเฉื่อยชา ขาดความตื่นตัวในการทำงาน และการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้ให้บุคลากรและนักศึกษา มาร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใสและความตื่นตัวในการทำงาน//ปชส.ม.ราชภัฎกำแพงเพชร