อำเภอลานกระบือ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพรียง