จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาคูเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาคูเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณป้อมวัดช้าง คูเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำความสะอาด กำจัดวัชพืชในลำคลอง และบริเวณคูเมืองโบราณระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ด้วยเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการดำเนินการด้วยแรงคน โดยระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มปฏิบัติงาน กลุ่มที่ 1 นำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มที่ 2 นำโดยอำเภอเมืองกำแพงเพชร

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์ราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทหาร ตำรวจในพื้นที่ เรือนจำกลางกำแพงเพชร สถาบันการศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ด้วยการประสานงานของสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กรมศิลปากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2000 คนระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาคูเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ว่าในการพัฒนาแหล่งน้ำอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลก แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งระหว่างวันที่ 24 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิเช่น กิจกรรมปั่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  กิจกรรมบริจาคโลหิต  กิจกรรมคลินิกเกษตรพื้นที่กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และมุ่งหวังให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรกันอย่างพร้อมเพียง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่างก็นำอุปกรณ์ในการทำความสะอาดคูคลองขุดลอกวัชพืช กันอย่างคึกคัก