สุดคึกคัก แข่งขันว่ายน้ำ กีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 12 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560ที่สระว่ายน้ำอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช รตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการแข่งขันว่ายน้ำขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้และตลอดทั้งวันก็จะมีการแข่งขันไปจนถึงพรุ่งนี้วันที่ 30กรกฎาคม 2560 และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร.ต.ท.กาจ มะโนชัย เลขาสมาคมกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น การแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร และการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจัดขึ้นการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 บรรยากาศของการแข่งขันนะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ของผู้ปกครองของนักกีฬาแต่ละคน ที่ร่วมการแข่งขัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬา ของนักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาว่ายน้ำและการออกกำลังกายให้กับยุวชนเยาวชน และประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ยังเป็นการผลักดันยุวชนเยาวชนและประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เห็นความสำคัญในกีฬาว่ายน้ำมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ระหว่างโรงเรียนสโมสร และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย นักกีฬาที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ อาจจะพัฒนาไปเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัด ระดับสโมสร หรือระดับชาติ ในโอกาสต่อไป

กีฬาว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก จะทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี เป็นกีฬาที่เสริมสร้างความเจริญเติบโตทุกส่วนของร่างกาย ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายเช่นกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ปอดหัวใจและระบบต่างๆได้บริหารเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอรักษาความแข็งแรงให้มีประสิทธิภาพ และทำงานดีขึ้น ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินในขณะว่ายน้ำ จะทำให้ผู้เล่นมีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวในน้ำ ทำให้สบายใจ หากว่ายน้ำเป็นระยะเวลานานจนร่างกายมีสมรรถภาพดีแล้ว สามารถทำให้อารมณ์มั่นคงไปด้วย การจัดการแข่งขันว่ายน้ำเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักกีฬาว่ายน้ำของชมรมต่างๆส่งเสริมให้นักกีฬาว่ายน้ำมีจิตใจ ที่มุ่งมั่นแข่งขันการเพื่อเปรียบเทียบทักษะระหว่างกีฬาว่ายน้ำด้วยกัน เกิดแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสำคัญต่างๆ จะเห็นได้ว่านักกีฬาว่ายน้ำที่มีความสามารถ จะเป็นผู้ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น  และถ้าสามารถเอาชนะในการแข่งขันระดับสำคัญ ของการแข่งขันระหว่างชาติได้ ก็ยิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติต่อไปทั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักกีฬาที่มีพรสวรรค์ และมีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้อย่างดี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกีฬาจากในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันกัน  มีนักกีฬาและกองเชียร์จากทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 30 สโมสร มีนักกีฬาทั้งชาย 193 และหญิง113 รวมทั้งสิ้นจำนวน 306 คน //พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร