พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 118  วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) พระอารามหลวง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ 118 วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง)

อาจารย์เบญจวรรณ ตัญญู ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 118 จังหวัดกำแพงเพชร และครูสมาธิชาวจังหวัดกำแพงเพชร นำนักศึกษาครูสมาธิชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ พ่อค้าประชาชน นักธุรกิจ ที่ต่างเลือกเดินสู่เส้นทางสงบของชีวิต ประกอบพิธีวันปัจฉิมนิเทศของครูสมาธิรุ่นที่ 40

โดยเปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศของครูสมาธิรุ่นที่ 40 เป็นงานกิจกรรมสำคัญร่วมตั้งแต่ ครูสมาธิสมาธิรุ่นที่ 36-37-38-39 และรุ่นที่ 40 ที่กำลังจะจบหลักสูตร   กิจกรรมในช่วงเช้าทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป เป็นการขอบคุณสถาบันพลังจิตตานุภาพในขณะเดียวกันก็ขอบคุณหลวงพ่อวัดช้าง พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร (ธ) ท่านเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ ที่ท่านเมตตาให้สถานที่จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สถานที่เรียนที่ 2 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ช่วงบ่าย ถ่ายทอดสด จากส่วนกลางจะมีพิธีการปัจฉิมนิเทศพร้อมกันทั่วประเทศ กิจกรรมของช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของทางสถาบันมีการชี้แจงกับครูสมาธิรุ่นที่ 40 ว่ากิจกรรมของสถาบันมีอะไรบ้างแล้วต่อด้วยเรื่องของ ขอขมาหลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร ขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาเพื่อนผู้ปฏิบัติ และสรุปท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีขึ้นดอยอินทนนท์ 4 วัน 3 คืน  ถึงจะจบหลักสูตรครูสมาธิโดยสมบูรณ์

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์แล้ว ทั้งหมดได้ร่วมกันถวายผ้าป่า แก่พระสงฆ์ คุณสมศักดิ์ ตัญเจริญสุขจิต จากบริษัทกำแพงเพชรอบพืชและไซโลนครชุม นักศึกษาครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพครูสมาธิรุ่นที่ 40 จัตตาฬิสโม อภิญญาณ ได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท คุณกนกวรรณ ชัยณรงค์สกุล ร้าน ช.การยาง จำนวน 5,000 บาท คุณรัชนี อัสวะสุธีรกุล บริษัทสามเพชร ธรรมรัตคอนกรีตจำกัด มอบในนามรุ่นที่ 37 จำนวน 20,000 บาท คุณวีระ เอื้อจิตยานนท์ ห้างชุมอิเล็คทริคมอลล์ ประธานครูสมาธิรุ่น 39 จำนวน 10,000 โดยมีคุณมงคล จีนเพชรประธานรุ่น 40 เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมของครูสมาธิรุ่นที่ 40 ต่อไปและผู้บริจาคสร้างอาสนะเพื่อนั่งสมาธิครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยคุณวิรดา เดชศรี จำนวน 12,500 บาทโรงเรียนเตรียมนานาชาติภูเก็ตจร 12,000 บาทและคณะครูสมาธิอีกหลายท่านอีกจำนวน11,000บาท โดยมีนางกุลดา พันธ์เตี่ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธี

นอกจากนี้พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร (ธ) ท่านเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณได้ประกอบพิธีเจิมป้ายเป็นมงคล อาคารอเนกประสงค์ ภายในวัดช้าง ก่อสร้างทุนโดยคณะครูสมาธิรุ่น 39 เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ของนักศึกษาสมาธิในรุ่นต่อไป สร้างด้วยงบประมาณจำนวน 120,000 บาท

สมาธิดีสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ เป็นการพัฒนาตนเองที่ดี ท่านใดให้ความใสใจ เชิญปรึกษาได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 118 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ที่วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) ในวันเสาร์ –อาทิตย์ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 092-1874073 อาจารย์เบญจวรรณ ตัญญู ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 118 จังหวัดกำแพงเพชร//พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร