ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย เปิดอาคารศูนย์กลาง​ซื้อขาย​สินค้า​เกษตร​แบบ​ครบวงจร

เช้าวันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คุณมนต์ชัย (เฮียหรั่ง) รุ่งชาญชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณ ธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย  เจ้าของบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดโรงสีทำบุญใหญ่บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ ประจำปี เปิดอาคารสิงโตทองกรุ๊ฟ พร้อมทำบุญวันคล้ายวันเกิด คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยอายุครบ 48 ปี โดยมี พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จำนวน 49 รูป ประพิธีเจริญพุทธมนต์   

ภาคเช้าก่อนพิธีสงฆ์ ได้จัดพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว”   ด้วยความผูกพันของคนไทยกับข้าว ก่อให้เกิดประเพณีเกี่ยวกับข้าวมีขึ้นทั่วไทย นอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักแล้ว อาชีพทำนาหรือปลูกข้าวยังถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ถูกเรียกขานเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีพิธีกรรม “การบูชาแม่โพสพ” และ “การรับขวัญข้าว” ซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวนาไทยถือปฏิบัติคู่กับการทำนามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

ทั้งนี้ตามความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่าในนาข้าวจะมีแม่โพสพ เป็นผู้ดูแลคุ้มครองต้นข้าว การบูชาแม่โพสพจึงเพื่อขอให้ช่วยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม ตลอดจนส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนา เนื่องจากบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นเป็นโรงสีขนาดใหญ่ มีกำลังผลิต 2,000 ตันต่อวัน และคลังสินค้ารองรับพืชผลทางการเกษตรกว่า 500 ไร่ จัดเก็บสินค้าได้กว่า 1,000,000 ตัน  และแหล่งน้ำกว่า 150 ไร่  นับเป็นโรงสีที่มีกำลังในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นข้าวสารชนิดต่างๆ ส่งออกยังต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา และผลิตข้าวถุงสิงห์โตทองจำหน่ายภายในประเทศ สร้างอาชีพธุรกิจจำหน่ายข้าวถุงสิงห์โตทอง ภายใต้แบรนด์หอมนุ่มคุ้มราคา นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจการโรงสีข้าว และคลังเก็บสินค้า ที่จังหวัดพิจิตร ในนามบริษัท   สิงห์โตทองไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด  และ บริษัท สิงห์โตทองแวร์เฮ้าส์ จำกัด อีกสองแห่ง

ส่วนพิธีเปิดอาคารสิงห์โทองกรุ๊ฟ ได้รับเกียรติจาก ท่านศิวะ​ แสงมณี​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เป็น​ประ​ธานในพิธีทำบุญประจำปีของบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป​ และเปิดอาคารศูนย์กลาง​ซื้อขาย​สินค้า​เกษตร​แบบ​ครบวงจร ทั้งสำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา สถาบันการเงิน เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาข้าว GAP และข้าวอินทรีย์  สนองนโยบาย​ประชารัฐ ​เพื่อ​การพัฒนา​คุณภาพชีวิต​ของประชาชน​อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ​ภาค​การเกษตร ซึ่ง​เป็น​พื้นฐาน​ที่สำคั​ญของจังหวัด​ ตามนโยบายของ​รัฐบาล ​และกระทรวง​มหาดไทย​

ร่วมด้วยพลตำรวจตรี อรรถกิจ กรณ์ทอง ที่ปรึกษาประธาน ปปช.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหกวัดกำแพงเพชร ภายใต้การบริหารของมนต์​ชัย​ รุ่ง​ชาญชัย​ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด นอกจากนี้ร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลานครชากังราว วัดคูยาง พระอารามหลวง 2 ล้านบาท มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 100,000 บาท มอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารสมาคมโรงสีข้าวไทยเชียงใหม่ 50,000 บาทมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 50,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 30,000 บาทผ่านบริษัททิพย์เคเบิ้ลทีวีจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลธำมรงค์ 20,000 บาทมอบข้าวสารสิงห์โตทองขนาด 5 กิโลกรัมจำนวน 500 ถุงให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ มอบให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 3,000 ถุง และ 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 2,200 ถุงคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ขอกราบขอบกระคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมงานบุญกันถ้วนหน้า และร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างศาลานครชากังราว วัดคูยาง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ //พิพัฒน์ จงมีความสุข กำแพงเพชร ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร