ปั่นเพื่อสุขภาพ เส้นทาง การท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเส้นทาง การท่องเที่ยวชุมชน ปั่นเพื่อสุขภาพ ตามเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนนครชุมภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ที่ตลาดย้อนยุคนครชุม  ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมี พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวจังหวัดและกีฬากำแพงเพชร   ตำรวจท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติ  ชาวบ้านนครชุมซึ่งภายในงานมีการสาธิตอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นถิ่น การแกงขี้เหล็ก โดยชมรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนครชุม ซึ่งเป็นอาหารโบราณ และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ขึ้นชื่อของนครชุม สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมชมการแสดงพื้นถิ่นขบวนจักรยานยนต์ปั่นเพื่อสุขภาพได้ขับขี่ไปตามเส้นทาง การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนนครชุม ระหว่างทางนักปั่น พร้อมใจกันเก็บขยะตามเส้นทางและบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  //จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา สี่ทิศ ชมรมสื่อมวลชนส่วนกล่างและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร