เที่ยว..ชิมช๊อปเที่ยวของดี 4 จังหวัด@ชากังราว

เสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

ประชารัฐร่วมใจสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น

ชิมช๊อปเที่ยวของดี4จังหวัด@ชากังราว

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานมหกรรมชิมช๊อปเที่ยวของดี 4 จังหวัด@ชากังราว ประชาชนแห่ช็อปกันคึกคัก คามโครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร นางกุลดา พันธ์เตี้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดงานมหกรรมชิม ช๊อป เที่ยวของดี 4 จังหวัด @ ชากังราว โดยมีนางสาวเยาวเรศ แซ่โค้วพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นมหกรรมชิมช๊อปเที่ยวของดี 4 จังหวัด @ชากังราว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตรและจังหวัดอุทัย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประชาสัมพันธ์ของดีและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงช่องทางการตลาดสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกลุ่มเกษตรกร SMEs OTOP และ อื่นๆภายในกลุ่มจังหวัด

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมกลุ่ม เกษตรกร SMEs OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 100 บูท รวมของดีของเด่นอาหารอร่อยจาก 4 จังหวัด นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้าการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด และการจำหน่ายข้าวสารในราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนและกิจกรรมจับรางวัลรถจักรยานไมโครเวฟตู้เย็นทีวีแอลอีดี และรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า 50,000 บาท

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม และร้านอาหาร จังหวัดกำแพงเพชร ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่าย otop จังหวัดกำแพงเพชร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกำแพงเพชร(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

ด้าน นายสมศักดิ์ ขำสกุลประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายรังสรรค์ สบายเมืองประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่ ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำสมาชิกแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมและนำผลิตภัณฑ์สินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาถูก

โดยบูทกรเกียรติฟาร์มได้นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา มาจำหน่ายพริบตาเดียวสินค้าก็จำหน่ายก็หมดเกลี้ยง ด้านบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจํากัด ได้นำเข้าสารภายใต้แบรนด์“หอมนุ่มคุ้มราคา” มาจำหน่ายในราคาถูก ซื้อ 1 แถม 1 ซื้อ 5 กิโลแถม 1 กิโลกรัม  เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกหนึ่งบูทที่น่าสนใจจากพิพิธภัณสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทย อยู่อย่างไทย ใช้ของไทย เช่นการทอผ้าฝ้ายจากมือและย้อมด้วยสีธรรมชาติ จากผืนผ้ามาเป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกล่องกระดาษ กล่องอเนกประสงค์ กระเป๋า งานมาลัยชำร่วย ธูปเทียนแพ งานเครื่องหอมไทย

เป็นทั้งเครื่องประทินผิวและเป็นยา เช่นน้ำอบไทย น้ำปรุง ยาดมส้มโอมือ เทียนอบ การทำเครื่องหอม งานภาพอัญมณีระบำชากังราว ตุ๊กตาระบำชากังราว ชาวเขา เครื่องประดับจากเส้นไหมเส้นฝ้าย ที่มีวัตถุประสงค์ เป็นการต่อยอดและอนุรักษ์ ที่สำคัญคือเป็นรายได้เป็นอาชีพที่สามารถสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยได้อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ “กินข้าวไทย ใช้ของไทย อยู่อย่างไทย” ซึ่งทั้งหมดสามารถไปท่องเที่ยวติดตามชมกันได้ที่งานมหกรรมชิมช๊อปเที่ยวของดี 4 จังหวัด@ชากังราว ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานจังหวัดกำแพงเพชร

นอกจากนี้มีการแสดงดนตรีและการแสดงจากศิลปินเพื่อครอบครัวบันเทิงให้กับผู้เข้าชมงานตลอดช่วงเวลาการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังได้บริการรถรางชมเมืองกำแพงเพชร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ต่อไป ///ข่าวภาพ //พิพัฒน์ จงมีความสุข กำแพงเพชร 0882862582 // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร