อบจ.กำแพงเพชรจัด งาน”ชากังราวนครแห่งศิลป์” ครั้งสุดท้าย ปี 60

พบกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน และการเสวนา มุมมองคนกำแพงเพชร กับ “งานประเพณีนบพระเล่นเพลงวัฒนธรรมที่งดงาม” โดยวันนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวปัทมาอยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากนายปรีชาฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมปรึกษาหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนจากวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร รวมถึงภาคเอกชน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ที่ได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งได้กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่ 14 กันยายน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น จะเป็นการเสวนา และแลกเปลี่ยนความคิด ของ งานประเพณีนบพระเล่นเพลง กับวัฒนธรรมอันงดงาม ในสายตาและมุมมองของคนกำแพงเพชร หลังจากนั้น จะเป็นการแสดงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึง ศิลปินพื้นบ้าน ณสถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว วงเล็บริมปิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจร่วมเสวนา และร่วมรับฟัง มุมมอง ในการจัดงานประเพณี นบพระเล่นเพลง รวมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามวันเวลาดังกล่าว