ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 6 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 6

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ

ข้าราชการทหาร ได้ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 6 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมกำลังพล และข้าราชการตำรวจ ประชาชนร่วมพิธีพร้อมเพรียงวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้จัดพิธีทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 6 เนื่องด้วยวันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 6 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ได้กำหนดจัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการในสังกัดและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานข้าราชการและครอบครัวโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสิทธาคม หรือ “หลวงปู่สาย กิตติปาโล” เจ้าคณะจังหวัดตาก พระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยพุทธาคมอีกรูปหนึ่ง  เจ้าอาวาส วัดท่าไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดตากและประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธี พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

พร้อมด้วย พลโทคู่ชีพ เลิศหงิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พลโทไกรสีห์ โสภโณดร อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4   พันเอก สุปัญญา วิไลรัตน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พันเอกกิตติพงศ์ ชื่นใจชนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 พันเอกวรเทพ บุญญะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พันเอกปรเมศวร์ อุมรินทร์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พันโทสุทธิพงษ์ งาเวียงผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 พันเอกพงศธร นิพภยะรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14

และแขกผู้มีเกียรติ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายธีระศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอบึงสามัคคี นายชัยยศ ตั้งนิยมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วผู้ที่มาร่วมในพิธีต่างก็ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธี //พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่ววนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร