บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันนี้ 9 กันยายน2560 เวลา 17.00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง คณะบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานจุดเทียนธูปถวายพระบรมศพ มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์ โดยบริษัทสิงห์โตทอง ไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทสิงห์โตทองไร้คอร์ปอเรชั่นจำกัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นางธัญญา รุ่งชาญชัย ภรรยาและครอบครัว พร้อมด้วยนายสรวิทย์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประธานบริษัทธันยบูรณ์สถาพรจำกัด นางธัญวลัย ธัญยบูรณ์สถาพร ภรรยา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

และในวันเดียวกันนี้มีบุคลสำคัญจากต่างประเทศ และประชาชนจากทั่วสารทิศ พร้อมใจไปกราบถวายบังคมบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประชาชนจำนวนมาก ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์มากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำโปสเตอร์รวมภาพธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาแจกให้ประชาชนด้วย โดยวานนี้มีประชาชนเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ จำนวน 49,358 คน