เฟอร์นิเจอร์ถังเหล็ก เปิดประมูล 3 ชุดพริบตาหมด ปตท.สผ.หนุนสร้างอาชีพชุมชน

เฟอร์นิเจอร์ถังเหล็ก เปิดประมูล 3 ชุด

พริบตาหมด ปตท.สผ.หนุนสร้างอาชีพชุมชน

ปตท.สผ.หนุนสร้างอาชีพเสริมเกษตรกร อบรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากถังเหล็ก ออกโชว์ 3 ชุดถูกแย่งประมูลหมดในพลิบตา

วันที่ 10 กันยายน 2560 ที่บริเวณข้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรนรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีการนำถังเหล็ก ที่นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ออกมาโชว์จำนวน 3 ชุด หลังจากที่ บริษัท ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลลานกระบือ และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดฝึกอบรมทำชุดเฟอร์นิเจอร์จากถังเหล็ก 200 ลิตร  ตามโครงการ ปตท.สผ.อบรมอาชีพ สร้างเฟอร์นิเจอร์จากถังเหล็กและพลาสติกปลดระวาง สร้างรายได้เสริมให้ชุมชนเกษตรกร  โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลและ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานกระบือเข้ารับการฝึกอบรม การทำชุดเฟอร์นิเจอร์จากถัง 200 ลิตร

โดยอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2560 สัปดาห์ละ 16 ชั่วโมง รวม 64 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีการชุดเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นผลงานของผู้เข้ารับการอบรม ออกมาโชว์จำนวน 3 ชุด เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อไปใช้สอยตกแต่งประดับบ้านเรือน โดยใช้วิธีประมูลแข่งขันกัน เพียงไม่นานเฟอร์นิเจอร์จากถังเหล็ก ที่ผลิตเสร็จแล้ว ที่ออกโชว์ 3 ชุด ที่มีความประณีต และออกแบบคลาสสิคสวยงาม  ก็ถูกประมูลหมดในเวลา ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ในราคาชุดละ 6,000 บาท 8,800 บาท และ 7,500 บาท รายได้ในเบื้องต้นได้นำเข้ากองทุนกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ถังของเทศบาลตำบลลานกระบือเพื่อนำไปเป็นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เสริมรายได้ให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ  นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ​​วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกร่วมกิจกรรมในวันนี้นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ. เปิดว่าโครงการสร้างอาชีพให้เกษตรกร เริ่มต้นจากการนำทางปลดระวางขนาด 200 ลิตรค่อนข้างเยอะในการสำรวจและผลิต ซึ่งปกติก็จะขายทิ้ง หรือบริจาคให้กับชุมชน โครงการนี้สามารถจะดัดแปลงถังเหล่านี้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นวัตถุอย่างอื่นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน จึงจับมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในการที่เชิญอาจารย์ช่างเชื่อมมาสอนให้กับ ผู้ที่สนใจ จำนวน15 คน มาผลิตถังเฟอร์นิเจอร์ ดัดแปลงให้เป็นรูปเฟอร์นิเจอร์ และส่วนอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนคนในพื้นที่ นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมสำหรับวันนี้เป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชุดแรก ได้เปิดประมูลโดยมีข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันประมูล รายได้ทั้งหมดก็จะเป็นต้นทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิต นำไปบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให้เป็นรายได้มากขึ้น ในส่วนของถังทาง ปตท.สผ. จะบริจาคให้กับกลุ่ม โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะนำรายได้มาเป็นต้นทุน ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือ จะเป็นการสร้างอาชีพให้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

ส่วนในเรื่องตลาดผู้ผลิตก็จะต้องสร้างตลาดขึ้นมา และทาง ปตท.สผ.ก็จะร่วมที่จะหาตลาดรองรับ และจะขยายการฝึกอบรม เพิ่มขึ้นอีกของ 2 แห่ง คือ อบต.ลานกระบือ และ อบต.หนองหลวง รวมทั้งพัฒนาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝีมือเพื่อให้สู้กับตลาดได้ โดยตั้งโจทย์ ไว้ว่าผลิตแล้วจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากถัง สามารถเป็นอาชีพเสริมสร้างได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร