เฮียแก้วที่นอนเพชร นั่งประธานมูลนิธิสว่างกําแพงเพชรธรรมสถาน คนที่ 6

วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. ภายในห้องประชุม มูลนิธิสว่างกําแพงเพชรธรรมสถาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายปฐมภพปราการ ชัยนครประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ได้เรียกประชุมคณะกรรมการจำนวน 50 ท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเลือกตั้งรองประธาน 8 ท่าน โดยเลือกตั้งจาก 50 ท่าน จากนั้น รองประธานจำนวน 8 ท่านที่ได้รับเลือกก็จะเสนอชื่อ 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธาน หากเสนอเกินก็จะเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมได้เริ่มต้นของกระบวนการเสนอชื่อคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รองประธาน 8 ท่าน คณะกรรมการเสนอ 12 ท่าน เกินไป 4 ท่าน จะต้องใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้งกัน หลังจากได้รองประธานทั้ง 8 ท่านแล้ว  นายทศพล จงจิตสุขวิทยา( เฮีย แก้วที่นอนเพชร)ได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานมูลนิธิท่านใหม่ โดยไม่มีคู่แข่ง นายปฐมภพปราการ ชัยนครประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน 2 สมัย รักษาการประธานมูลนิธิอีก 1 ปี รวมทั้งหมด 5 ปี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับประธานและรองประธานชุดใหม่ ก่อนที่จะอำลาหน้าที่ถ่ายโอนให้กับประธานและคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่สานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิต่อไป

หลังจากนั้นนายทศพล จงจิตสุขวิทยา( เฮีย แก้วที่นอนเพชร)อดีตรองประธานมูลนิธิติดต่อกันมาหลายสมัย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานมูลนิธิ คนที่ 6 ได้ทำหน้าที่ประธานกล่าวถึงหลักนโยบาย การบริหารมูลนิธิแบบเปิดกว้าง และได้แต่งตั้งนางวาสนา จงมีความสุข เป็นเลขาฯ นายประกวด ปราการชัยนาคร (ร้านรวมเวชภัณฑ์)เป็นเหรัญญิก นายทองดี ป่าทอง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับภารกิจของมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน มีวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยคนยากจน สนับสนุนหน่วยงานราชการ สนับสนุนกิจการ งานประเพณีสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ จนถึงศพไม่มีญาติ บริจาคโลงศพ และมีหน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน คอยช่วยเหลือสังคมทั้งจังหวัด อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมูลนิธิยังเป็นศูนย์กลางของชาวไทยเชื้อสายจีนหลักของเมืองกำแพงเพชร // พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหัดกำแพงเพชร รายงาน