ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร

เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 250 มม. ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ขอหยุดส่งจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 250 มม. ตรงข้ามโรงเรียนคลองห้วยทราย ต.หนองปลิง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. ส่งผลกระทบให้น้ำไม่ไหล ดังนี้ .-  – สถานีผลิตจ่ายน้ำศูนย์ราชการ , หมู่บ้านน้ำดิบ ,หมู่บ้านนาเหนือ , วัดเขาแก้ว , ตัวอำเภอพรานกระต่ายทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 13.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด กปภ.สาขากำแพงเพชรต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  PWA Call Center 1662 หรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร โทร.055-711373

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ facebook : การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร