ทูบีนัมเบอร์วัน ประเภทชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โชว์ตลาดถนนคนเดิน ฅนกำแพง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมTo Be Number One ประเภทชุมชน ครั้งที่4/2560 ณ ตลาดถนนคนเดิน ริมปิง โดยมีนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของชมรมฯ โดยให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ประเภทชุมชน ของเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีการแสดงความสามารถในการแสดงออก การเต้น การรำ การร้องเพลง และการแสดงละคร พร้อมทั้งได้รับความรู้จากวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี