ตำรวจปล่อยแถว ดูแลความปลอดภัย งานกล้วยไข่

ตำรวจปล่อยแถว ปลอดภัย งานกล้วยไข่

เน้น อาชญากรรมยาเสพติด

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

พรบ.สถานบริการ แอลกอฮอล์

ตำรวจปล่อยแถว เน้นมาตรการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่

วันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรเมือกกำแพงเพชร ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมือกกำแพงเพชร เนื่องในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ ของดีเมืองกำแพงเพชร ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 ถังวันที่ 30 กันยายน 2560

ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชยกรรมขึ้น โดยให้กระทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรม มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีที่อาจขึ้นในสถานที่จัดงานรื่นเริง หรือสถานที่ที่มีประชาชนไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก คดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กวดขันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ รวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพจึงปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ในช่วงงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี 2560 ขึ้น อย่างไรก็ตามผู้บังคับบัญชาได้กล่าวให้โอวาทและให้ทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังดำเนินการตามยุทธวิธีของตำรวจและตามปรากฏหมายโดยเคร่งครัด// ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร