ส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ “ช่อทิพย์เทวมาลา” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ สาขาคหกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  เปิดเผยว่าเตรียมส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ “ช่อทิพย์เทวมาลา”  ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 999 ช่อ

หลังจากได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากไม้โมกมัน “ช่อทิพย์เทวมาลา”  ไว้ให้กับทูตจากประเทศต่างๆ และแขกของรัฐบาล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้ประดิษฐ์ช่อทิพย์เทวมาลา ครบตามจำนวน 999 ช่อแล้วพร้อมบรรจุเก็บรักษาในกล่องอย่างดีเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากไม้โมกมัน ในรูปแบบช่อทิพย์เทวมาลา โดยมี ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลประดิษฐ์ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี พลังความสามัคคี ความมีจิตอาสาของข้าราชการและบุคลากรสังกัด สอศ.สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จาก “ไม้โมกมัน” ถือเป็นไม้มงคล มีความหมายถึงการหลุดพันจากทุกข์ทั้งปวง และคุณลักษณะพิเศษของไม้โมก คือ มีสีเหลืองนวล มีลวดลายชัดเจน โดยนำท่อนไม้โมกมัน มาให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทำการไสด้วยกบรางทัด เพื่อให้ไม้โมกมันที่ได้จากการไสมีลักษณะเป็นเส้นยาวบางเฉียบ สะดวกต่อการนำไปตัดเป็นกลีบดอก ในขั้นตอนนี้ก็จะมีนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์มารับช่วงต่อ โดยจะประดิษฐ์ในรูปแบบดอกแก้ว ดอกราชาวดี และดอกกุหลาบนวมินทร์ หลังจากนั้นจะนำมาประกอบเป็นช่อดอกไม้พิเศษรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ในชื่อ “ช่อทิพย์เทวมาลา” มีความหมายว่า ดอกไม้ถวายเทวดาบนสรวงสวรรค์สำหรับ “ช่อทิพย์เทวมาลา” เป็นรูปดอกกุหลาบนวมินทร์ 9 ดอก, ดอกแก้ว 9 ดอก , ดอกราชาวดี 9 ดอก นำมารวมกันมีความสวยงามสมพระเกียรติ และมีความยาว 39 เซนติเมตร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายด้วยเลข 9 ทำด้วยมือถวายด้วยใจ โดยช่อดอกทำด้วยไม้โมกมัน ซึ่งเป็นไม้มงคลมีความละเอียดเงางาม เป็นไม้ มีกลิ่นหอม พร้อมส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาเก็บรักษาต่อไป ///ว่าที่ ร.ต.จักรพรรณ ร้องเสียง ไทบ พีบีเอส/พิพัฒน์ จงมีความสุข  ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร