มุทิตาจิต ข้าราชการ อบจ.และลูกจ้างประจำเกษียณราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น.ที่หอประชุมภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ ขะจวงรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมรับประทานอาหาร มอบของที่ระลึกช่ อดอกไม้และดอกกุหลาบ ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ 4 ท่าน ประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์  สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสำเริง  สาระชาติ  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายลำพอง ธัญญเจริญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายสิปปวิทย์ ชนะภัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายปรีชา ฤกษ์หร่ายในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงคุณงามความดีและการร่วมทำงานในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้นำฝ่ายข้าราชการประจำ ได้ร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นกันมาอย่างยาวนาน จนถึงวันเกษียณอายุราชการ

ด้านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวขอบคุณและได้กล่าวขอโทษหากพลาดพลั้งทั้งกายวาจาใจในฐานะของผู้บังคับบัญชา และหลังจากต่อไปนี้ก็จะได้เป็นประชาชนเต็มขั้น ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายพักผ่อนอยู่กับบ้านต้นไม้ธรรมชาติที่อำเภอคลองลาน หลังจากได้กล่าวร่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ต่างก็มอบดอกกุหลาบแสดงความรักความอาลัย ต่อการเกษียณอายุราชการของผู้บังคับบัญชาในครั้งนี้กันอย่างสุดอาลัย