บ.เฉาก๊วยชากังราว จำกัด อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานสมโภชองค์พระกฐิน

ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ จัดขบวนอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน จากบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ไปวัดคูยางประดับตกแต่งจัดตั้งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์ พระกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำนำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคูยางพระอารามหลวง ใน วันที่ 14 ตุลาคม 2560 กำหนดเคลื่อนขวบวนอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน และบริวารกฐิน จากบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์ พระกฐินพระราชทาน พร้อมการบรรยายพิเศษของ พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ เรื่องพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ  ศาลาอเนกประสงค์วัดคูยาง ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. ก็จะประกอบพิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานทอดถวายภายในพระอุโบสถวัดคูยาง  พระอารามหลวง

ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ได้บอกบุญชาวพุทธศาสนิกชน ด้วยการตั้งกองผ้าป่าหางกฐิน กันที่บ้าน ร้านค้า ตลาด บริษัท  เสร็จแล้ว นำกองผ้าป่ามาร่วมทอดกันที่วัดยาง เป็นผ้าป่าหางกฐินที่ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างบุญ สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

โดยในช่วงเวลา 14.00 น.ของวันนี้ ก่อนที่ขบวนอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน นักเรียนจากโรงเรียนวัดสันทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมากับคณะคุณครู ได้ฟ้อนรำนำขบวนกฐินเคลื่อนที่จากบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านถนนสาย กำแพงเพชร เจ้าพ่อหลักเมือง เคลื่อนเข้าสู่ ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสถานที่ศาลาเอนกประสงค์ ภายในวัดคูยาง อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประดับตกแต่งจัดตั้งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ

ขณะที่ประชาชน ห้างร้าน โรงเรียน สื่อมวลชน ต่างนำกองผ้าป่าหางกฐิน มามอบให้กับทางเจ้าภาพ นำร้อยกอง ได้ร่วมกันตั้งขบวน เดินแห่วนรอบอุโบสถ ในช่วงเวลา 18.00 น.จะได้ เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์ พระกฐินพระราชทาน บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด  ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐิน กันในคว่ำวันนี้ด้วยความอิ่มเอมใจที่ทำบุญใหญ่ร่วมกัน