บ.เฉาก๊วยชากังราวทอดถวายองค์ผ้ากฐินพระราชทานวัดคูยาง 7.2 ล้าน

บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ทอดถวายองค์ผ้ากฐินพระราชทาน วัดคูยางถวาย 5 ล้านบาท ชาวพุทธร่วมพิธีบุญนี้ตั้งกองผ้าป่าหางกฐิน ยอดทำบุญ 2,209,806.75 บาท รวมกว่า 7 ล้าน 2 แสนบาท บูรณะพระอารามศาลานครชากังราว สถานที่ปฏิบัติธรรมสงฆ์วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 10.09 น.ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เคลื่อนขบวนอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กับบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำนำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคูยางพระอารามหลวง พร้อมบริวาร ไปยังอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุรกิจ  สุวรรณโรจน์ และ นางสาวสุวนิตย์  สุวรรณโรจน์ บุตรทั้งสองและครอบครัว และนายเสนอ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร  เป็นผู้อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพร้อมบริวาร

ตั้งขบวนออกจากศาลาเอนกประสงค์ มุ่งหน้าไปยังอุโบสถวัดยาง ประดิษฐานบนโต๊ะหมูบูชาหน้าพระอุโบสถ โดยมีพุทธศสาสนิกชน และวงดุริยางค์โรงเรียนวัชรวิทยานับร้อยคนรอประกอบพิธี ร่วมด้วย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นาง​สุชาดา​ สี​สุวรรณ​ นายก​เหล่ากาชาด​จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์​ แก้ว​แดง​ รอง​ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัดกำแพงเพชร  นางสมพิศ แก้ว​แดง รองนายกเหล่ากาชาด​จังหวัดกำแพงเพชร  นางศิริพร​ เรือ​งวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน พระ​พุทธศาสนา​จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการ​และสมาชิก​เหล่ากาชาด​จังหวัดกำแพงเพชร  ส่วนราชการ​ และพุทธศาสนิกชน บริษัทห้างร้านจำนวน​มากร่วมพิธี

เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 10.09 น.ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงหน้าพระอุโบสถกองเกียรติยศ ทำความเคารพประธาน และกองดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ขณะที่วงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้ว ประธานได้อุ้มประคองผ้าพระกฐิน เดินเข้าสู่พระอุโบสถ  วางผ้าพระกฐินที่ผ่านแว่นฟ้าตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยรับตาลปัตรถวายพระสงฆ์

เจ้าพนักงานพิธีอาราธนาเบญจศีล ผู้ร่วมพิธีรับเบญจศีลพร้อมกัน หลังจากนั้นประธานได้ลุกขึ้นไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระกฐิน ส่งให้เจ้าพนักงานพิธี ประธานในพิธีได้อุ้มประคองผ้าพระกฐิน ยืนตรงหน้าพระประธาน พระพุทธวชิรปราการ ก่อนกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน พระสงฆ์ประกอบพิธีครองผ้าพระกฐิน  หลังเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมพิธีได้ถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้นได้เป็นพิธีประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมภาณณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร   เจ้าอาวาสวัดคูยางพระอารามหลวง  สรุปรวม บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ทอดถวายองค์กฐินพระราชทาน วัดคูยางถวายจำนวน 5,000,000 บาท  ผู้มีจิตศรัทธา 620,742.75 บาท  ชาวพุทธร่วมพิธีบุญนี้ ตั้งกองผ้าป่าหางกฐิน ยอดทำบุญ 1,589,064  บาท รวมแล้ว7,209,806.75 บาท เพี่อบูรณะพระอารามศาลานครชากังราว สถานที่ปฏิบัติธรรมสงฆ์ และมอบให้โรงเรียนวัชรวิทยา 10,000 บาท โรงเรียนวัดคูยาง 10,000 บาท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 10,000 บาทประวัติวัดคูยาง สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 400 ปีจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 บนเนื้อที่ 28 ไร่    นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติแก่วัดเป็นอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ยกวัดคูยางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น พร้อมด้วยถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเราเป็นเงิน 60,000 บาท และสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2 พระองค์เสด็จเยี่ยมวัดคูยาง คือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 เสด็จเมื่อปี พ.ศ.2523 และสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระญาณสังวร เสด็จเมื่อปี พ.ศ.2524 พระประธานอุโบสถวัดคูยาง มีนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า  พระพุทธวชิรปราการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2524 มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก  ปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร ขัดสมาธิราบ เป็นศิลปะสุโขทัย

ด้านประธานทอดถวายองค์กฐินพระราชทานในครั้งนี้ คือ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ เดิมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2524  รับราชการพนักงานขับรถของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร สมรสกับนางอมรรัตน์  สุวรรณโรจน์  มีบุตรและธิดา 2 คนคือ นายสุรกิจ  สุวรรณโรจน์ นางสาวสุวนิตย์  สุวรรณโรจน์  ปี พ.ศ.2543 ได้เริ่มต้นทำกิจการเฉาก๊วยชากังราวดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ยึดหลักคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม คำพรปีใหม่ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ประทานไว้  ว่าเป็นคนที่ คิดดี พูดดี ทำดี ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความเป็นอยู่ที่พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทานมังสวิรัติ  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนการศึกษา การแพทย์พยาบาล บำรุงพุทธศาสนา หลังประสบความสำเร็จธุรกิจค้าขาย เฉาก๊วยชากังราว ทำบุญแล้วกว่า 130 ล้านบาท ดร.เสริมวุฒิ กล่าวว่า เมื่อเรามีธุรกิจและมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายแล้ว เราก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์บ้าง  ด้านการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร// พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร