ประชาชน แห่จองล็อคจำหน่ายกระทง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เปิดให้มีการจองล็อคเพื่อจำหน่ายกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดให้จำหน่ายบนฟุตบาทฝั่งแม่น้ำปิง แบ่งเป็น 4 โซนดังนี้
โซนที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานชลประทาน มีล็อคที่ 1 ถึง 100
โซนที่ 2 บริเวณตรงข้ามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถึงทางแยกเข้าสถานีรถไฟฟ้า
โซนที่ 3 บริเวณ ตุ๊กตาสวัสดี ถึง ทางแยกเข้าลานจอดรถตลาดไนท์ฯ
โซนที่ 4 บริเวณ ทางแยกตลาดไนท์ ถึงสามแยกไฟแดงหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร
โดยมีขนาดพื้นที่ล็อคละ 2 เมตร โดยเปิดให้จองคนละไม่เกิน 2 ล็อค ในราคาล็อคละ 100 บาท และกำหนดให้จำหน่ายเฉพาะกระทงเท่านั้น ห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ซึ่งมีประชาชนที่รู้ข่าวเข้ามาจับจองล็อค เพื่อจำหน่ายกระทงเป็นจำนวนมาก งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน