กระทงเปลือกข้าวโพด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ส่งออกสร้างรายได้งาม

กระทงธรรมชาติ ผลิตจากเปือกข้าวโพด รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสวยงาม ว่างเว้นจากทำนาเป็นสินค้าสร้างรายได้อย่างงามให้กับชาวบ้านทั้งตำบลลานดอกไม้ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวได้สำรวจที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านของตำบลนี้ มีอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำไร่นา โดยการรวมตัวกันผลิตกระทงเปลือกข้าวโพด เป็นแหล่งผลิตกระทงเปลือกข้าวโพดแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  มีตลาดส่งออกไปยังจังหวัดต่างๆทางภาคอีสาน กรุงเทพและภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอีสานประกอบไปด้วยจังหวัดโคราช ขอนแก่น อุดร จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนทางภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง ภาคใต้นครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และตลาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งคือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดรองรับกระทงเปลือกข้าวโพดของกลุ่มแม่บ้านตำบลลานดอกไม้ปีนี้นางละม่อม พัดวี อายุ 57 ปีอยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ตก ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ และเป็นกลุ่มแรกเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมา ที่ผลิตกระทงเปลือกข้าวโพดเปิดเผยว่าในปีนี้มี ออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งกันเป็นประจำทุกปี ยอดผลิตของกระทงปีนี้กว่า 2 หมื่นใบ ส่วนรูปแบบของกระทงก็จะมีหลายขนาด มีขนาดตั้งแต่ราคา 25 บาทถึงราคา 1,000 ถึง 2,000 บาท เป็นกระทงรูปทรงหงส์ พญานาค ที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นกระทงหงส์ ขนาดธรรมดาใบละประมาณ 100 บาทวัสดุที่ผลิตก็ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมาชติ

แม้ว่าในปีนี้วัตถุดิบคือเปลือกข้าวโพดจะขาดตลาด เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกนำไปผลิตดอกไม้จันทร์ เป็นส่วนมาก และเปลือกข้าวโพดที่นิยมคือเปลือกข้าวโพดสีขาวเป็นข้าวโพดพันธุ์ 984 ขณะนี้ได้ขาดตลาดไปแล้ว จึงต้องปิดรับออเดอร์ของปีนี้ และเปิดรับใหม่ในปีหน้าซึ่งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 082 7740 113สำหรับกระทงเปลือกข้าวโพดจะประกอบไปด้วย เปลือกมะพร้าวซึ่งจะนำมาทำเป็นฐานล่าง และเปลือกใบข้าวโพดนำไปจับเป็นกลีบแล้วไปตกแต่งเป็นปีก ให้สวยงาม ประกอบจัดแต่งเป็นรูปหงส์ นอกจากนี้ก็จะมีต้นกก ประดับอยู่ในกระทง ส่วนกระทงถ้าต้องการให้มีสีที่แตกต่างกันก็จะนำไปย้อมสีก่อน การผลิตกระทงต่อใบใช้เวลาประมาณนับชั่วโมงการผลิตกระทงของชาวบ้านตำบลลานดอกไม้ตกที่นี่ จึงเป็นอาชีพเสริม ที่ว่างเว้นจากการทำไร่นามารวมตัวกัน ผลิตกระทงเปลือกข้าวโพดแล้วเก็บไว้ตามบ้านต่างๆ ตามที่ออเดอร์ลูกค้าสั่งมา และลูกค้าก็จะเป็นผู้มารับสินค้า บรรทุก ไปจำหน่ายจ่ายแจกด้วยตนเอง ส่วนลูกค้าก็มี 2 ประเภทประเภทแรกออเดอร์ กระทงแล้วมัดจำเงินไว้ล่วงหน้าส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกันมานานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางมัดจำโดยมีความเชื่อถือ กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

 

ในช่วงของประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากเราชาวไทยจะได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีกันนี่แล้ว ชาวบ้านของที่นี่ ยังคงมีความสามัคคีที่จะใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดที่สวยงามออกจำหน่าย สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรด้วยการเป็นแหล่งผลิตกระทงเปลือกข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นับแสนใบ นำเงินเข้าชุมชนหลายสิบล้านบาท