เริ่มแล้วโครงการ”หน้าบ้านน่ามอง” ผู้ว่าฯชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เช้าวันนี้เวลา 08.30 น.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขับเคลื่อนโครงการ ตามนโยบาย”หน้าบ้าน น่ามอง”ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนัดรวมพลทำความสะอาด Big cleaning Day ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เริ่มต้นปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นปฐมฤกษ์ซึ่งนโยบายนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้สั่งการให้ขับเคลื่อนกิจกรรม Big cleaning Day ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการรณรงค์รักษาความสะอาดของบ้านเมือง ตามนโยบาย”หน้าบ้าน น่ามอง”โดยในเช้าวันนี้ นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชรป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาด ศูนย์ราชการ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร และทำการตัดหญ้าริมทางเดินเท้า กวาดทำความสะอาดทางเดินเท้า และบริเวณผิวการจราจร

ซึ่งโครงการ big cleaning Day ตามนโยบาย “หน้าบ้าน น่ามอง”ของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนั้น ต้องการให้บ้านเมืองนั้น มีความสะอาด ที่เริ่มต้นจากบ้านของทุกๆคน โดยช่วยกันคนละไม้ละมือ จัดประดับตกแต่งหน้าบ้าน ให้น่าอยู่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดหน้าบ้าน ให้น่ามอง รวมทั้งรถป้ายโฆษณาต่างๆ ที่เป็นมลพิษต่อสายตา เอาออกให้หมดเป็นการส่งเสริม ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเริ่มต้นการรณรงค์รักษาความสะอาดตามนโยบาย หน้าบ้านน่ามอง ของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
  2. เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ได้มีสะสาง มีความสะอาด สร้างบรรยากาศทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น
  3. เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจต่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของสถานที่ราชการ

  1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างให้มีการทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ทางจังหวัดกำแพงเพชร จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน เจ้าของอาคารบ้านเรือนร้านค้า ตามถนนหนทางสายหลัก สายรอง และตรอกซอกซอย ในชุมชน ได้มีส่วนร่วมคนละไม้ละมือ เพื่อให้จังหวัดกำแพงเพชรของเรา ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้ประจักษ์ และให้การยกย่องว่าเป็นจังหวัดที่มีความสะอาด เหมาะสมที่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต//พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรรายงาน