กาชาดช่วยเหลือ ประชาชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด นายสม กลัดอยู่ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ออกเยี่ยม น.ส รจรินทน์ เสือสิงห์ อายุ 17 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ 9 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันมีโรคแซกซ้อน คือ โรคหัวใจโต โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคตับโต และโรคกระดูกพรุน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขณะนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนโดยมีหน่วยงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร,อบต.ลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมเยี่ยม ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้น // ข่าวรอบรั้วกาชาด