กฐินมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560เวลา 13.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ณ สำนักสงฆ์ธรรมเจริญ (ถ้ำแสงเพชร) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  โดยมีนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีทอดกฐินของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในครั้้งนี้