นายกชัยวัฒน์ ทำบุญผ้าป่าแถว วัดบาง ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีทำบุญเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณ ของชาวเมืองกำแพงเพชร คู่กับประเพณีลอยกระทง การทอดผ้าป่าแถวที่มีแห่งเดียวในโลกที่จังหวัดกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประธานพิธีทำบุญผ้าป่าแถว วัดบางกลางเมืองกำแพงเพชร โดยวันนี้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และวันนี้ทุกปีตั้งแต่อดีตโบราณในวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน12 วันลอยกระทง เวลา 19.00 น.ที่ วัดบางกลางเมืองกำแพงเพชร จะมีพิธีทำบุญผ้าป่าแถว ก่อนที่จะไปร่วมลอยกระทงที่แม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปไม่มากนัก ชาวพุทธจะไปร่วมทำบุญกันเป็นครอบครัวหรือเป็นคู่หนุ่มสาว กองผ้าป่าจะมีผ้าสบง จีวร หรือ ผ้าเช็ดตัวสีเหลือง และเครื่องไทยธรรมมี ธูป เทียน หอม กระเทียม พริกแห้ง น้ำตาลทราย ไม้ขีดไฟ เป็นต้น จัดบรรจุในชะลอมหรือภาชนะอื่นๆ ไปรวมกันในสถานที่ที่นัดหมายกันไว้ กรรมการวัดจะเตรียมกิ่งไม้สดพร้อมใบไม้ปักแสดงตำแหน่งไว้เป็นแถว ๆ ให้คล้ายกับว่าเป็นป่า แล้วนำเบอร์ไปติดไว้ เมื่อพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็จะเดินมาพร้อมกับเบอร์ ที่กระจายไปทั่วไม่ได้เรียงตามเบอร์ไว้ เมื่อพบแล้วพระสงฆ์ท่านก็ทำพิธีชักผ้าป่าของตนก็จะทำพิธี พร้อมกับสวดมนต์ให้พรแก่เจ้าของกองผ้าป่าเป็นเสร็จพิธี

อย่างไรก็ตามพิธีดังกล่าวได้แสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองกำแพงเพชร และยังแฝงไปด้วยความสนุกสนานของเด็กที่มาร่วมในพิธีเพราะต่างให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เดินหาตามเบอร์ของตน ในสมัยก่อนต้องปิดไฟให้มืดและพระจะนำไฟฉายออกหาเบอร์กองผ้าป่าด้วยตนเอง ในปัจจุบันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้เด็กและเยาวชนให้รู้จักและสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป และผ้าป่าดังกล่าวนี้มีแห่งเดียวคือที่จังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น และในปีนี้ชาวเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกันตั้งจิตอธิฐานทอดผ้าป่าแถวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่เปรียบมิได้อีกด้วย