สืบสานประเพณีลอยกระทงกว่า 40 ปีชุมชนเกาะเกาะทวี ขอขมาพระแม่คงคา

ทิ้งท้ายประเพณีลอยกระทง ชุมชนเกาะทวี จัดงานประเพณีลอยกระทงที่มีมากว่า 40 ปี ที่ มีชาวชุมชนที่เป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เดินทางร่วมลอยกระทงชุมชนกันอย่างสนุกสนาน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานประเพณีลอยนกระธารประธีป โดยเปิดพื้นที่ริมแม่น้ำปิงหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน เมืองกำแพงเพชร จัดกินกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ โดยมีประชาชนเรือนหมื่นเดินทางมาจากต่างอำเภอ ร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และเป็นประจำของทุกปี ชาวชุมชนเกาะทวี ที่มีถิ่นฐาน วิถีชีวิตอยู่ติดกับริมตลิ่งแม่น้ำปิงมานับหลายช่วงอายุคน และมีวิถีประมง หาปลาเลี้ยงชีพ ใช้ทรัพยากรแม่น้ำปิงอันอุดมสมบูรณ์ กันมาช้านาน และเมื่อถึงงานประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา หรือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ ความเย็น ความชุ่มชื้นแก่สรรพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ชำระล้างหรือทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลอง 

หลังวันลอยกระทงหนึ่งวันวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ชาวชุมชนเกาะทวีได้จัดประเพณีลอยกระทงกันในชุมชน ติดกันมานานกว่า 40 ปี ภายในถนนชุมชนเกาะทวี มีงานเลี้ยงรื่นเริงกันภายในชุมชน โดยมีนายธนะพล ขัตติวงศ์ ผู้นำชุมชนเกาะทวี เปิดเผยว่างานประเพณีดังกล่าว มีมานานแล้ว โดยคนรุ่นเก่าๆของชุมชนเกาะทวีเป็นผู้ริเริ่มงานลอยกระทงประจำชุมชน หรือลอยกระทงกลางบ้าน ในสมัยก่อนชาวชุมชนเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิง บ้านแต่ละหลังอยู่ในแม่น้ำ และในงานประเพณีสมัยก่อน ชาวบ้านในชุมชนจะร่วมกันเสาะหาวัสดุจากธรรมชาติต้นกล้วยใบตอง จากไร่นาตามบ้านมาช่วยกันลงแรง ทำกระทงขนาดใหญ่ขึ้น แล้วประกอบพิธีทางศาสนา ก่อนที่แห่เคลื่อนกระทงไปลอยที่ริมน้ำปิงหลังวันลอยกระทง 1 วันคือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

และในปีนี้ชาวชุมชนเกาะทวีได้จัดทำกระทงขึ้นด้วยต้นกล้วยใบตองขึ้นมาอย่างสวยงามหลังจากประกอบพิธีเสร็จแล้วขบวนกระทงได้แห่เคลื่อนที่ ไปตามถนนสิริจิตรอบชุมชุมชน ก่อนที่จะนำไปลอยริมน้ำปิงหน้าลานอนุลักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิง พร้อมกับประชาชนที่ยังคงเดินทางมาลอยกระทงกันอย่างต่อเนื่อง  รรมจักรนแม่น้ำ และในงานประเพณีสมัยก่อนชาวบ้านจะไม่ ใหลังจากจุดธูปเทียนอธิฐานขอขมา บูชาพระแม่คงคากันแล้ว ก็ร่วมลอยกระทง สร้างบรรยากาศให้กับประเพณีลอยกระทง และแสดงถึงการมีส่วนร่วม ความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนด้วยกันเอง ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้สืบไป