ผู้ว่าฯ อบจ. ออกปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา 2,900 ตัน อ.ทรายทองวัฒนา

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สนองนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาล ออกกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำ คู คลอง บ้านคลองต้นไทร อำเภอทุ่งทราย ที่ขึ้นหนาแน่น ปิดขวางทางเดินน้ำ รวม 92 ไร่ 2,900 ตันวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ชาวบ้านจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย รถแบคโฮ 3 คัน ชนิดแขนยาวติดตั้ง บุ้งกี๋ ตักวัชพืชขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร และรถแบคโฮแขนสั้น ติดตั้งบุ้งกี๋ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร และเรือผลักดันผักตบชวา 2 ลำ ที่ทำการดัดแปลงต่อเติม เพื่อใช้ผลักดันผักตบชวา สามารถกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พื้นที่ 8 ไร่ ได้ 300 ตัน ต่อระยะ 2 ชั่วโมง  ไปที่บ้านคลองต้นไทร ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมภายในบริเวณคลองอย่างหนาแน่น จนเกิดสันดอนปิดขวางทางเดินน้ำ

นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมการขุดลอกผักตบชวาครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชร ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการร้องขอ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย ให้เข้าดำเนินการขุดลอกคลองจำนวน 2 แห่ง คือ คลองหมู่ที่ 3 บ้านคลองต้นไทร ตำบลทุ่งทอง คลองกว้างประมาณ 50 – 60 เมตร ยาว 4,129.33 เมตร มีเนื้อที่ 85 ไร่ และที่ตำบลทุ่งทราย คลองกว้างประมาณ 50 – 60 เมตร ยาว 500.00 เมตร มีเนื้อที่ 7 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 92 ไร่ น้ำหนักกว่า2,900 ตัน

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เมื่อดำเนินการขุดลอก และกำจัดวัชพืช เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำคลองทั้งสองแห่งนี้ จะสามารถช่วยรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร นอกจากนั้นยังมีประชาชนในพื้นที่นำรถมาใส่ผักตบชวาที่ขุดลอกได้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในการเกษตรอีกด้วย

สำหรับข้าราชการที่ร่วมเปิดโครงการปราบปรามผักตบชวามีนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.กอ.รมน.จว., นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพงเพชร, นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร, นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัด, นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทานกำแพงเพชร., นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด, นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นอ.ทรายทองวัฒนา, ผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ และนายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่างชุดปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร