ผู้ว่าฯปาถกฐาธรรม ในเรือนจำ แนะคนดีคนมีศีล อยู่ร่วมกับสังคมได้มีสุข

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ แดน 3 เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ปาถกฐาธรรมพิเศษให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ มีจำนวน 700 คน ได้รับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี เมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำ คนที่เป็นคนดีคนมีศีล ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ