เชิญชวนร่วมพิธีงานงิ้วแห่เจ้าศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เจ้าพ่อเสือ) จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธนโชติ อึ้งประภากร ประธานจัดงานงิ้วประจำปีศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)ประจำปีนี้ และเป็นเจ้าของธุรกิจการค้า วัฒนาเทรดดิ้ง และบริษัทปิโตรเลียม บ้านท่าตะคร้อหมู่ 5 ตำบลเทพนคร พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เจ้าพ่อเสือ) จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การจัดงานงิ้วแห่เจ้าจังหวัดกำแพงเพชร นับเป็นงานตามคตินิยมของคนไทยเชื้อสานจีน ทั้งที่ประกอบอาชีพค้าขาย และอาชีพเกษตรกรรม โดยในปีหนึ่งเมื่อถึงเดือนสิบจีน ซึ่งประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ต้องมาร่วมมือร่วมใจกันแห่เจ้าและจัดงานงิ้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนเทพยดาฟ้าดิน ที่ปกปักรักษา และดลบันดาลให้กิจการค้าห้างร้าน และครอบครัวเจริญรุ่งเรือง กินดี อยู่ดี การทำมาค้าขายได้ผล ดีตลอดปี ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้จัดต่อเนื่องทุกปี จนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 50 ปี แล้วสำหรับในปีนี้ งานงิ้วแห่เจ้า จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2560 และร่วมรับประทานอาหาร มงคล หน้าศาลเจ้าพ่อเสือปู่เถ่ากงม่า เจ้าพ่อเสือ กำหนดงานวันที่ 14 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ อัญเชิญ เจ้าและทำบุญตักบาตร เวลา07.00 น..พิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ
เวลา 8.30 น.อัญเชิญกระถางธูปของเทพเจ้าทุกพระองค์ประทับในปะรำพิธี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วันแห่เจ้า
เวลา 07.00 น คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ มังกรทอง คณะสิงโต คณะเอ็งกอ คณะหล่อโก้ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเตรียมพร้อมที่ปรัมพิธี
เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้า
เวลา 07.39 น.ปะธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เวลา 07.49 น.ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 07.59 น.ประธานในพิธีเปิดงาน และปล่อยขบวนแห่เจ้า
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 วันไหว้เจ้ารับประทานเลี้ยงและประมูลสิ่งของมงคล
เวลา 07.09 น.ประกอบพิธีไหว้เจ้า
เวลา 10.30 น.ไหว้ขอบคุณเทพเจ้า
เวลา 18.00 น แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานเลี้ยง ประธานจัดงานประจำปีกล่าวรายงานและแนะนำคณะกรรมการจัดงาน ประจำปี 2560 และ 2561 และประมูลสิ่งของมงคลจากเทพเจ้า
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา20.00 น.ประมูลสิ่งของมงคล
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 พิธีไหว้เหล่าวิญญาณไร้ญาติและเทพเจ้า
เวลา 13.49 น.พิธีไหว้วิญญาณไร้ญาติ
เวลา 20.00 น.เก็งจู สวดมนต์ เดินธูป (แต่งกายด้วยชุดขาว)
เวลา 22.30 น. วิธีเกาเพ้า พิธีส่งเจ้า และในงาน มีงิ้วแต้จิ๋วและงิ้วไหหลำพร้อมทั้ง ลิเกให้ชมฟรีตลอดงาน ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)จังหวัดกำแพงเพชรขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกท่านเทอญ