ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ 216 ราย แสดงความคิดเห็น 96 ราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน​ 2560 เวลา 15.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ​ตามโครงการตลาดประชารัฐ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และนางคุณารักษ์ เกษวิทย์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ได้​เน้นย้ำ​การประชาสัมพันธ์​โครงการตลาดประชารัฐ​ตามแนวทาง​ที่กำหนดฯ​ (มีผู้มาลงทะเบียน รวมทั้งหมด 216 ราย), การแสดงความคิดเห็นฯ (วันนี้ 96 ราย) รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยการ​บูรณาการ​ทุกหน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ทั้งในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ​ทุกแห่ง ตามนโยบายของ​รัฐบาล​และกระทรวง​มหาดไทย​//ข่าวข้างจวน