บุคคลากรโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โกลบอลเฮ้าส์ กำแพงเพชร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 16,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 23 ราย และอวัยวะ จำนวน 25 ราย//ข่าวรอบรั้วกาชาด