พรุ่งนี้ 15 ตุลาฯแห่เทพเจ้าเป็นสิริมงคล รอบเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายธนโชติ อึ้งประภากร ประธานจัดงานงิ้วประจำปี ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า(เจ้าพ่อเสือ)ประจำปี 2560 พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า (เจ้าพ่อเสือ) จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมพร้อมแห่เจ้าไปรอบตัวเมืองกำแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคล  กิจการค้าห้างร้าน และครอบครัวเจริญรุ่งเรือง กินดี อยู่ดี การทำมาค้าขายได้ผล ดีตลอดปีโดยเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วันแห่เจ้า
เวลา 07.00 น คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ มังกรทอง คณะสิงโต คณะเอ็งกอ คณะหล่อโก้พร้อมตั้งขบวน
เวลา 07.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้า
เวลา 07.39 น.ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เวลา 07.49 น.ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 07.59 น.ประธานในพิธีเปิดงาน และปล่อยขบวนแห่เจ้า