เจ้าคณะจังหวัดฯเจริญพุทธมนต์คล้ายวันเกิดภรรยาประธานบริษัทเครือสิงห์โตทอง

เจ้าของผลิตภัณฑ์ แบรนด์”หอมนุ่มคุ้มราคา” ข้าวถุงสิงห์โตทอง นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสคล้ายวันเกิดภรรยา ประธานบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงสีรับซื้อพืชไร่ ผลิตและส่งออกข้าวต่างประเทศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คุณมนต์ชัย(หรั่ง)รุ่งชาญชัย ประธานสภากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกำพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร และคุณธัญญา รุ่งชาญชัย ผู้บริหารบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เลขที่ 99/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของข้าวถุง สิงห์โตทอง “ภายใต้แบรนด์”หอมนุ่มคุ้มราคา” ได้เปิดห้องประชุม “มนต์ธญา” ชั้น 3 อาคาร สิงห์โตทองกรุ๊ฟ อาคาร 3 ชั้น ทันสมัย ศูนย์กลางตลาดพืชผลเกษตรทุกชนิด ครบวงจร เพื่อการส่งออก  โดยนิมนต์พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง และพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาส ครบรอบวันคล้ายวันคล้ายวันเกิด 45 ปี ของคุณธัญญา (แรม) รุ่งชาญชัย ทางครอบครัวยังได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาร่วมพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึก เป็นเกียรติแก่ครอบครัว รุ่งชาญชัย รวมทั้งคุณรัชนี อัสวะสุธีระกุล คุณศิริพร ลี้นะวัฒนา คุณธัญวลัย ธัญยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการเหล่าชาดจังหวัดกำแพงเพชร คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานบริษัทในเครือโรงสีธันยบูรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งผู้ประกอบการโรงสีภายในจังหวัดกำแพงเพชร

เกียรติประวัติ คุณธัญญา รุ่งชาญชัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ แก่นางธัญญา รุ่งชาญชัย ผู้ประกอบการ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันสตรีไทย ประจำปี 2558 เป็นที่ปราบปลื้มและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันทำหน้าที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณมนต์ชัย(หรั่ง)รุ่งชาญชัย มีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย (ลิโอ) รุ่งชาญชัย  และ นายธนชัย (ลีออง) รุ่งชาญชัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  ตลอดมาครอบครัวรุ่งชาญชัยประสบความสำเร็จในธุรกิจรับซื้อพืชไร่ และเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวถุงสิงห์โตทองไปยังต่างประเทศครบวงจร ได้ตอบแทนสังคม ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยาง สมทบปัจจัยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนครชากังราว กว่า 10 ล้านบาท บริจาคสนับสนุนทุนทรัพย์และการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองกำแพงเพช รเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษาในปีพ.ศ 2558 สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) สร้าง ฌ ปนาสถาน มอบข้าวสารสิงห์โตทอง สถานสงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน

ล่าสุดเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง คุณธัญญา รุ่งชาญชัย เปิดครัวมาดาม บริษัทในเครือสิงห์โตทอง ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้มีส่วนร่วม ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวปรุงอาหาร มอบให้กับคณะทำงานฝ่ายโรงทาน จิตอาสาและประชาชน นักเรียนนักศึกษา ที่ได้ถวายงานร่วมกัน 13,000 กล่อง ข้าวต้ม 2,000 ชาม น้ำดื่ม 5,000 ถ้วย นับเป็นจิตอาสาอีกท่านหนึ่งที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ทางรายการข่าว kppnews ขอร่วมแสดงความยินดี กับโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด ครอบครัว รุ่งชาญชัย มา ณ ที่นี้