ผู้ว่าฯประชุมจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และจังหวัดฯเข้ม

วัน​อังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ​เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ประธาน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายเรวัตร สุขศิริ อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้เกี่ยวข้องนับร้อยคน

ทั้งนี้ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ, การเร่งรัดติดตาม กรณีหน่วยงานค้างชำระค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา), โครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ, การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย วันที่ 1-5 ธันวาคม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือวันที่13-15 ธันวาคม โครงการก้าวคนละก้าว ตูน  บอดี้สแลม” ระดมทุน 700 ล้าน เพื่อช่วย 11 โรงพยาบาล วันที่ 9-11 ธันวาคม เข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร การรณรงค์ลดการใช้โฟม (ปลอดโฟม), การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รวมถึงการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  วันที่ 9 ธันวาคม  ตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปี และการประกาศวาระจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกระดับมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย ฯลฯ //ข่าวข้างจวน