จิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ซ่อมอาคารเรียน ถนน โละโคะ–ป่าคา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย พันโทสุทธิศักดิ์  ไหลเตื่อย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่14 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน100 คน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองแดน (สาขาโละโคะ)และซ่อมแซมถนนสายโละโคะ – ป่าคา หมู่ที่10 ตำบลโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร