รองแม่ทัพภาคที่่ 3 ติดตามสถานการณ์น้ำพื้้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วัน​พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ​ตั้งแต่​เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่่ 3 รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร  พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดกำแพงเพชร นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 4, นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กพ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ฯลฯ จากนั้นในภาคบ่าย คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศบริเวณ​ประตูระบายน้ำท่อทองแดง และประตูระบายน้ำวังบัว