หน่วยงานรัฐและเอกชน 12 แห่งประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรมนาคมบนเสาไฟฟ้า

เมื่อวันศุกร์ที่  24 พฤศจิกายน 2560  ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ประธานในการประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรมนาคมบนเสาไฟฟ้า  โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ บริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคม รวม 12 แห่ง

นายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2559  ที่ห้องประชุม 2  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้สั่งการให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อง ในการจัดระเบียบ สายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถดำเนินการใดๆ กับสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หรือไม่อย่างไร   กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอำนาจในการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการใช้งานและรักษาเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการ แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ ประสานงานกับผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินงาน จัดระเบียบสายสื่อสารโทรมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยกำหนดเส้นทาง คือบริเวณตั้งแต่สามแยก บริษัทไทยสมุทรประกันภัย ถึง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร บริเวณ หน้าโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ถึงสามแยกเข้าซอยวิริยะประกันภัย ระยะทาง 600 เมตร เพื่อเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง)ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดทัศนียภาพที่ดีแก่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป พร้อมแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่   ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ สายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอให้ทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อไป