ปิดถนนริมแม่น้ำปิง งานกีฬาชาวไทยภูเขา งานกินก๋วยเตี๋ยว

ปิดถนนริมแม่น้ำปิง 

งานกีฬาชาวไทยภูเขา งานกินก๋วยเตี๋ยว

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถทุกชนิดเดิน และเดินรถทางเดียวในถนนบางสายชั่วคราว พิธีเปิดงานกีฬาชาวไทยภูเขา และงานกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงตั้งแต่วันที่ 1-5 ธ.ค. 2560
1. ห้ามรถทุกชนิดเดินใน ถนนแม่น้ำปิง ตั้งแต่แยกสถานีรถไฟฟ้า ถึงแยกจุดตรวจโคบัง
2. ให้รถเดินทางเดียว ตั้งแต่ถนนเรืองราษฎร์พัฒนา หลังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ถึง หน้าจุดตรวจโคบัง
3. ให้เดินรถทางเดียว ตั้งแต่จุดตรวจโคบัง ถึงแยกสนามเทนนิส