หมู่บ้านนักกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “กำแพงเพชรเกมส์”

จังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา ของการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “กำแพงเพชรเกมส์”..เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณด้านข้างสนามกีฬาชากังราว ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา ของการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “กำแพงเพชรเกมส์” โดยมี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ และนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่าชาดจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทหารผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและผู้แทนกีฬาจาก 20 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชนเผ่า คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ”กำแพงเพชรเกมส์” โดยมีกำหนดแข่งขันระหว่าง 1 ถึง 5 ธันวาคม 2560 ที่ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปีนี้มีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, เชียงราย, แพร่, น่าน, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, เลย, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และ กำแพงเพชร (เจ้าภาพ) โดยด้านชนิดกีฬาที่เปิดชิงชัยนั้นแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกีฬาสากล 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, วู้ดบอล, กรีฑา และชักเย่อสากล ส่วนกีฬาพื้นบ้านแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งขาหยั่ง, ชักเย่อพื้นบ้าน, วิ่งแบกก๋วย, ขว้างสากมอง, ตักน้ำใส่กระบอก, กลิ้งครก, ขว้างลูกข่าง, ยิงหน้าไม้, เป่าลูกดอก, ขว้างมีดสั้น และพุ่งหอกซัด นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “กำแพงเพชรเกมส์” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พี่น้องชนเผ่าทั่วประเทศได้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนเผ่ามีความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรไปด้วย// จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา นสพ.สี่ทิศ รายงาน