เสี่ย”หรั่ง”บริจาคข้าวสาร สิงโตทอง 500 กิโล ชาวเขาจัดวันเด็ก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณมนต์ชัย และคุณธัญญา รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัท หจก.สิงห์โตทองไรซ์ ได้ทำบุญบริจาคข้าวถุงสิงห์โตทอง ภายใต้แบรนด์“หอมนุ่มคุ้มราคา”จำนวน 100 ถุง ( ถุงละ 5 กก ) ให้กับ วัดบาง เพื่อนำไปจัดทำโครงการ  “ทานน้ำใจสู่เยาวชน ปีที่ 7” โดยทางวัดบาง จะนำไปมอบให้กับโรงเรียน บ้านห้วยจะกือ และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยจะกือ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใน  ”วันเด็กแห่งชาติ 2561” วันที่ 20 มกราคม 2561 ทางวัดบาง ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้