ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์จัดคอนเสิร์ต การศึกษา ร่วมสนับสนุนชม วงร็อคหินเหล็กไฟ

ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกฎหมาย จัดคอนคอนเสิร์ต ระเบิดความมันส์ กับ วง หินเหล็กไฟ ,ประยงค์ เจริญผล Black  Code, Music Manวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเนิด คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ประชุมเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า 15 ปี ศิษย์เก่า นิติศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต หินเหล็กไฟ ศิลปินเพลงร็อค ชื่อดังแห่งประเทศไทย ศิลปิน   Black  Code ศิลปินวง Music Man วงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วงประกวดในรายการ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ทางช่องเวริ์คพร้อย กำหนดเปิดคอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18 .00 น. ที่หน้าลานหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หินเหล็กไฟ

แฟนเพลงขอร็อค เตรียม ไปร่วมระเบิดความมันส์ กับคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้ที่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 055- 798 087 ขอย้ำบัตรราคา 4,000 บาทสำหรับ 8 ท่านและมีอาหารบริการ 7 อย่างพร้อมเครื่องดื่ม

งานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ เป็นเจตนารมณ์ ร่วมกันของศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมที่จะประสานความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งเสริมให้ชมรม ศิษย์เก่าได้เข้ามามีบทบาทกิจกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล ในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นปึกแผ่น ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อไป

ประยงค์ เจริญผล Black  Code

ศิลปินวง Music Man นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต โดย ศิษย์เก่านิติศาสตร์คืนสู่เหย้า 15 ปี huso Lori  นอกจากเพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ส่งเสริมการศึกษาแล้ว ที่สำคัญรายได้จะนำไปสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกฎหมาย ทดแทนหนังสือที่เก่าชำรุดทรุดโทรมและไม่ทันสมัย เพื่อการส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษารุ่นต่อไป

ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเชิญศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ การศึกษา กับชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร///พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน