ผู้ว่าฯ นำข้าราชการประชาชนทำบุญ ถวายพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยสถานที่ทำบุญจัดขึ้นที่วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ประธานในพิธี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยนางสุชาดา สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง นางอรัญญา วัฒนศักดิ์,นางวิลาสินี เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร นางธัญญา รุ่งชาญชัย นางสุดศิริ ศุภกิจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภาคเอกชน นายมนต์ ชัยรุ่งชาญชัยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนนับพันคน โดยทางจังหวัดกำแพงเพชรได้นิมนต์พระธรรมภาณพิลาศ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรจ้าอาวาสวัดคูยางพร้อมด้วยพระสงฆ์ 91 รูป ออกรับบิณฑบาตพระสงฆ์ บรรยากาศแต่เช้าตรู่ประชาชน สวมใส่ชุดผ้าไทยสีเหลือง ต่างยิ้มแย้มแจ่มใส นำข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตร เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2560//สุทธิกานต์/วิทยา/ จักรพรรณ/@Paramee/พิพัฒน์/รายงาน