จังหวัดฯ ร่วมกับ อบจ.กำแพงฯ กำจัดผักตบชวา แก้..น้ำเน่าเสีย ภัยแล้ง

จังหวัดฯร่วมกับ อบจ.กำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ออกกำจัดผักตบชวาวัชพืช ขวางทางน้ำ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประจวบ ชุมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม นำเครื่องจักร รถแบ็คโฮ 2 คัน ดัดแปลง บุ่งกี๋ให้มีขนาดใหญ่ 2 คัน รถดัดแปลง ใช้ผลักดัน 1 ลำ และรถบรรทุกจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ไปที่คลองธานีบ้านใหม่สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผักตบชวาขึ้นอย่างหน้าแน่น จนน้ำในคลองมีกลิ่นน้ำเน่าเสีย ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดงนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, นายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8

ซึ่งคลองที่จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในวันนี้ คือ คลองธานี เป็นคลองที่เชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน ในเขต ตำบลท่าขุนราม และตำบลนครชุม โดยรับน้ำมาจากคลองสวนหมาก  เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรเช่น ข้าวโพด ไร่ถั่ว นาข้าว และไร่อ้อย กว่า 5,000 ไร่ ปากคลองมีความกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร ระหว่างคลองมีฝายทดน้ำเป็นระยะ สภาพคลองมีผักตบชวาขึ้นหนาแน่น จนไม่เห็นผิวน้ำ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น สัตว์น้ำเริ่มไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะขาดออกซิเจน และสภาพปัญหานี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จึงได้ทำหนังสือร้องขอมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้เข้าช่วยเหลือขุดลอกผักตบชวาในครั้งนี้ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย จึงได้มอบหมายให้ นายสุพรรณ อุ่นจันทร์ ผอ.กองช่าง จัดชุดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถแบคโฮติดบุ้งกี๋ตักวัชพืช และเรือไฟเบอร์ติดอุปกรณ์ผลักดันผักตบชวา เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขุดลอกผักตบชวาให้หมดไปจากลำคลอง

นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีแหล่งน้ำสะอาดแล้ว ในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชร ในการปราบปรามผักตบชวาให้หมดไป ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของหน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ให้บ้านตนเองมีแหล่งน้ำที่สะอาดไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ขณะเดียวกันชาวบ้านเตรียมที่จะนำผักตบที่ขุดลอกขึ้นมาจากคลองนำไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ทางการเกษตรต่อไป//ทีมข่าว kppnews.net/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร