ชวนและเยาวชน เข้าร่วมสมัครแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่อง การจัดการแข่งว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ ชมรมสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการฝึกทักษะการแข่งขันว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดผู้ที่สนใจ สามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง Email : [email protected] โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม หรือ นักกีฬาครบตามจำนวนที่กำหนด จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 094 – 7090942 และ 081 – 2809328