ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช เป็นประธาน ซึ่งในภาคเช้า เวลา 06.00 น.ร่วมด้วยนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบพิธีบวงสรวงพระพุทธวิธานปัญญาบดี เวลา 06.29 น. พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี เวลา 07.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเวลา 08.30 น. การแสดงระบำถวายพระพุทธวิธานปัญญาบดี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และในภาคค่ำเวลา 17.09 น. พิธีสวดมนต์และพิธีปิดทองไหว้พระพุทธวิธานปัญญาบดี เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภชของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรชร//วรรณภา รอดจันทร์/ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงาน