ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

เช้าวันที่ 3 มกราคม  2561  เวลา 09.30 น. ที่ ม.13 บ้านทุ่งบ่อสะเดา ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด โครงการบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร (ภัยแล้ง, อุทกภัย, วาตภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสุวัฒน์  จันทร์สุข  นายอำเภอพรานกระต่ายเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายพิจิตร  วัฒนศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายธวัชชัย  เกตุพันธุ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นายประทีป  ตระกูลสา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ดร.ไอศูรย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, นายสมเดช  คมขำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง, นายอานนท์  อภิชาตตรากูล  นายกเทศมนตรีพรานกระต่าย พี่น้องประชาชนในที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำนลำคลองแห่งนี้ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

เนื่องประชาชนพื้นที่ ม.4, ม.5 และ ม.13  บ้านทุ่งบ่อสะเดา ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  ประสบปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยซ้ำซาก อ.พรานกระต่าย ขอการสนับสนุนจาก อบจ.กำแพงเพชร ส่งเครื่องจักร พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ คลายปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะสภาพเดิมมีคลองที่ชาวบ้านร่วมมือลงแรงช่วยกันขุดไว้อยู่แล้ว แต่คลองนั้นเป็นคลองตัน ไม่ทะลุผ่านไปถึงลำคลองใหญ่ ซึ่งช่วงฤดูฝน อ.พรานกระต่าย เป็นอำเภอหนึ่งที่รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากมากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร  ม.4, ม.5 และ ม.13  บ้านทุ่งบ่อสะเดา ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบ พืชผลไร่นาทางการเกษตร  บ้านเรือนพี่น้องประชาชน ได้รับความเสียหาย กว่า 3000 ไร่ แต่ในขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้งคลองที่ชาวบ้านช่วยกันขุดไว้ ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในการดำเนินงานครั้งนี้ อบจ.กำแพงเพชร ส่งเครื่องจักร พร้อมชุดช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการขุดคลอง ดำเนินการขุดคลอง 2 ช่วง คือ  ช่วงที่ 1 จากเดิมขนาดกว้าง 6 – 7 เมตร ลึก 2.5 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร ดำเนินการขุดลอกให้มีขนาดความกว้าง 7 เมตร ลึก 3 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร  ช่วงที่ 2  เดิมขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ระยะทางยาว 640 เมตร ดำเนินการขุดลอกให้ขนาดความกวาง 7 เมตร ลึก 3 เมตร ระยะทาง 640 เมตร ใช้รถขุดตีนตะขาบแขนสั้น 2 คัน  ขุดทั้ง 2 ฝั่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน   โดยจะขุดลอกคลองแห่งเดิม ให้ทะลุถึงคลองใหญ่ เพื่อที่จะได้สามารถระบายน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง  เพราะบริเวณพื้นที่นี้ มีลักษณะเป็นน้ำซึมใต้ดิน  จึงสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

ในการขุดลอกคลองนี้ ยังมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้เสียสละที่ดินทำกินส่วนหนึ่ง ให้ขุดลอกคลองนี้ผ่านที่ของตนเอง จำนวน 6 คน และเพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลผู้เสียสละทั้ง 6 คน ประกอบด้วย นายจำรัส  อุดมสุข, นางละเมียด นุ่มเกลี้ยง, นางแสว  ยวงหิรัญ, นายจาง สีทอง, นางนาถนภา  ลีลาธนาคิรี และนายมนัส  มีสุข   หลังจากลำคลองนี้ขุดลอกเรียบร้อยแล้ว พี่น้องประชาชน จะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้งกอุปโภค  บริโภค และเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรกว่า 3000 ไร่ จึงถือเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่สุด สำหรับพี่น้องประชาชน ม.4, ม.5 และ ม.13  บ้านทุ่งบ่อสะเดา อีกด้วย