ตายายเหยื่อเพลิงไฟไหม้ ยากจนรอน้ำใจผู้บริจาค

นายกเทศมนตรีฯหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านชุมชนปิ่นดำริห์ รอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าหรือเงินสด เพราะครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้มีความยากจนจากกณีเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในชุมชนปิ่นดำริห์ ซอย 4 คูเมืองใน ตำบลในเมืองอำเภอ เมืองจังหวัดกำแพงเพชร เป็นบ้านนายแสวง ศรีเมืองอายุ 67 ปีร่างกายพิการท่อนล่างและนางดอกดิน ศรีเมืองภรรยา เพื่อนบ้านช่วยออกมาจากบ้านได้ทันถูกเปลวไฟไหม้ ผิวหนัง ใบหน้า หลังมือ ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยนายธัชชัย ชัยสีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตรปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่อำนวยการดับเพลิงเองเมื่อคืนเกิดเหตุที่ผ่านมาในรุ่งเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุขเทศบาลเมืองฯได้เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมของความสะอาดบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ โดยรอกองพิสูจน์ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก่อนจึงเข้าทำความสะอาดได้ นอกจากนี้งานศูนย์บริการดูแลด้านสุขภาพได้ดูแลด้านสุขภาพจิต ครอบครัวผู้ประสบเหตุพลิงไหม้ด้านการช่วยเหลือในเบื้องต้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ที่หน้าที่เกิดเหตุในชุมชนปิ่นดำริห์ รอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าหรือเงินสดเพราะครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้มีความยากจน มีทางเข้าบ้านที่เกิดเหตุถสนเลาะรั้ววิทยาลัยเทคนิค ผ่านกำแพงคูเมืองไปครึ่งทาง ซอยซ้ายมือ ถามขาวชุมชนจะทราบเป็นอย่างดี ไปช่วยกันนะครับได้บุญ