ท่าขุนรามขยับการท่องเที่ยว ส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2561 เวลา 19.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ ส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ที่ประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย ผศ.สุวิทย์ บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชน มาร่วมงานมีนายประจวบ ชมพู นายกอบต.ท่าขุนราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ภายในบริเวณงานมีประชาชนได้นำ อาหาร 3 ภาค มาจำหน่ายและมี การละเล่นตามวิถีชนบทของชาวตำบลท่าขุนราม สร้างความสนุกสนานของชาวบ้าน ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแหล่ง โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมต่างๆวันนี้ดังนี้คือ กิจกรรมการปั่นจักรยาน การนั่งรถอีแต๊กตามรอยวัฒนธรรมท่าขุนราม ชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่บ้านหมู่ 5 วัดใหม่สุวรรณภูมิ ชมวัฒนธรรมภาคกลาง พื้นเมือง พื้นเมืองดั้งเดิม ที่บ้านหมู่ 1 วัดอุทุมพร บ้านหมู่ 2 วัดตะเคียนทอง กิจกรรมดูควายตามวิถีชีวิต หมู่ 7 วัดสันติสุข ชมวัฒนธรรมภาคอีสาน ที่บ้านหมู่ 4 กิจกรรมการใช้ชีวิตภาคอีสาน และกิจกรรมส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของตำบลท่าขุนราม ชมวัฒนธรรมด้านอาหาร 3 วิถี ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน บรรยากาศขอบอกว่าดีมาก// จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา หนังสือ สี่ทิศ / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร